Informació sobre els serveis de l’Ampa al Ceip Santa Maria d’Avià

Posts tagged ‘iformació’

L’Ampa…

L’Associació de Pares i Mares d’Alumnes de l’Escola treballa en col·laboració amb la mateixa i ofereix als seus associats un seguit de serveis:

  • VENDA DE LLIBRES: S’efectua durant la primera quinzena del mes de setembre, normalment el dissabte abans d’iniciar les classes.
  • ACTIVITATS EXTRAESCOLARS: S’organitzen un seguit d’activitats culturals i esportives, en horari de migdia o de tarda, de les quals rebreu informació puntual a través dels vostres fills. Quan un alumne s’incorpora o deixa d’anar a alguna activitat extraescolar, cal que ho notifiqui al monitor de l’activitat, al responsable de l’AMPA i al tutor, per escrit. Només es pot fer en acabar cada trimestre
  • TALLERS D’ESTIU I NADAL: Durant les vacances de Nadal i, un cop acabat el curs escolar, durant tot el mes de juliol i la primera setmana de setembre, l’AMPA organitza tallers pels alumnes de l’escola. En rebreu informació puntual abans de cada període.
  • SERVEI D’ACOLLIDA : Aquest curs continua el servei d’acollida matinal, de 8 a 9 del matí, per les famílies que ho necessitin. El preu és de 12€ al mes.